To main content
Categories: Park

Björnö Naturreservat

Visit Stockholm

Björnö, beläget på Ingarös östra udde, är ett naturreservat i Stockholms sydöstra skärgård. Området är populärt bland både hajkare och badgäster, tack vare sin blandning av skärgårdsnatur och öppet hav.

Här hittar du åkermark, tallskogar, stränder, våtmark och soliga kobbar. Förutom skogsstigar finns en snorkelbana i havet samt möjlighet att hyra kajak.

Location icon

Björnö naturreservat

134 67 Värmdö