To main content
Categories: Utflykt

Häverö prästäng naturreservat

I Häverö prästäng vid Roslagskusten breder vackra ängsmarker ut sig. Här blommar blåsippor, vitsippor och orkidéer tidigt på våren. Området är känt för sin intensiva fågelsång under vår och försommar. För att bevara den rika floran underhålls Häverö prästäng genom traditionell slåtter.

Utanför ängsmarken dominerar lövskog i reservatet, men här finns också barrskog, hällmarker och strandängar. I reservatet finns stränder med badmöjligheter.

Location icon

Häverö-Bergby Naturreservat

Hallstavik

Sweden

76130 Norrtälje