To main content

Visit Stockholm använder cookies för att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse.

Photo: Visit Stockholm

Categories: Utflykter

Njut av allemansrätten

Publish date: 25 januari 2021

Njut av stadsnära naturupplevelser.

I Stockholm är det enkelt att njuta av naturen och de friheter allemansrätten innebär. Passa på att cykla, bada, paddla, vandra, utforska skogarna och skärgården. Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Kom ihåg devisen "inte störa, inte förstöra". Här är några av våra bästa tips bland naturupplevelser i Stockholm!

Vad är allemansrätten?

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen. Tänk alltid på devisen "inte störa, inte förstöra" när du använder dig av allemansrätten. Här är några saker du får göra:

  • Allemansrätter gäller både på land och i vatten. Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja.
  • Du får cykla i naturen och på enskilda vägar, men inte över tomt, plantering eller mark som kan skadas.
  • 1 mars till 20 augusti ska du ha full koll på din hund i naturen. Om du låter den gå lös får den inte vara mer än någon meter ifrån dig. 
  • Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, så länge de inte är fridlysta. 
  • Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller att skada naturen. 
  • Du har rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger marken. Det är allemansrättens grund.

Källa: Naturvårdsverket