To main content
Natur i Stockholm skärgård. Två kvinnor i utomhuskläder, tar en rast under en vandring och blickar upp mot trädkronorna i en skog.

Photo: Henrik Trygg

Categories: Aktiviteter

Vandring i och kring Stockholm

Publish date: 4 mars 2024

Stockholm med omnejd har många trevliga vandringsleder genom orörd natur och med spektakulära vyer och historiska miljöer. Flera av de etablerade lederna erbjuder dagsetapper eller flerdagarsvandringar. De tre största vandringslederna är Sörmlandsleden, Upplandsleden och Roslagsleden.