To main content
En man tar en löptur med sin hund i skogen. Det är snö ute.

Photo: Ulf Leide

Categories: Aktiviteter

Vandring i och kring Stockholm

Publish date: 27 november 2023

Stockholm med omnejd har många trevliga vandringsleder genom orörd natur och med spektakulära vyer och historiska miljöer. Flera av de etablerade lederna erbjuder dagsetapper eller flerdagarsvandringar. De tre största vandringslederna är Sörmlandsleden, Upplandsleden och Roslagsleden.