To main content
Categories: Aktivitet

Paradisets Naturreservat

Holger Ellgaard

Urskog som stått orörd i över 100 år, solvarma klippbad och ett stort bestånd av tjädrar – det är Paradiset. Naturreservatet ligger i skogsområdet Hanveden i Huddinge kommun och består av skog, myrmarker, åkrar med betesmark och ett flertal sjöar.

Såväl Sörmlandsleden som Huddingeleden passerar genom Paradisets naturreservat. Inom området finns även vandringslederna Sameslingan (5 kilometer), Tornbergsslingan (6 kilometer) och Brinkslingan (8 kilometer). Rastplatser och skärmskydd finns längs lederna och även ett torp som går att hyra året runt. På söndagar är torpet öppet för allmänheten som raststuga och här finns även kartor att köpa.