To main content

Visit Stockholm använder cookies för att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse.

Berwaldhallen Play

Photo: Staffan Eliasson

Tillgänglighetsredogörelse

Publish date: 26 mars 2021

Stockholm Business Region AB med dotterbolagen Visit Stockholm AB och Invest Stockholm Business Region AB står bakom den här webbplatsen. Stockholm Business Region är ett helägt bolag till Stockholms stad. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskrivs:

  • hur visitstockholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen visitstockholm.se?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från visitstockholm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom att skicka ett mail till red@visitstockholm.com.

Svarstiden är normalt två (2) arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Eventuella tillgänglighetsproblem kommer att anges efter genomförd extern granskning av extern specialist på tillgänglighetsanpassning.

Så har vi testat webbplatsen

En intern testning av visitstockholm.se har genomförts och kompletteras med en oberoende granskning av extern specialist på tillgänglighetsanpassning.

Senaste bedömningen slutfördes den 14 januari 2021 och den kompletterande externa oberoende granskningen planeras vara slutförd 15 februari 2021 för godkännande av ledningsgruppen för Stockholm Business Region AB.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 januari 2021.