To main content
Categories: Utflykt

Muskö

Foto: Fredrik Hjerling

Det här är en ö som till stor del är präglad av marinen. På Muskö hade svenska flottan sin huvudbas från 1500-talet och ända fram till 1900-talets mitt.

Men Muskö har mycket mer att bjuda än sjökrigshistoria, här finns vidsträckta hagar, fina bär- och svampmarker samt blommande havsstrandängar att vandra genom.

Muskö nås genom en nästan tre kilometer lång biltunnel. Öns restaurang är endast öppen sommartid så matsäck rekommenderas övriga årstider.

Location icon

14895 Muskö

Phone icon
+46-850045080