To main content
generic.category :Event

Vi som byggde Stadshuset

Utställningar
Location iconStadsmuseet i Stockholm

Error iconThe event date has passed

vi-som-byggde.jpg

2023 fyller Stockholms stadshus 100 år. Det firas på Stadsmuséet med en utställning om Ragnar Östbergs beundrade byggnad. I utställningen möter du människorna som med gemensamma krafter skapade Stadshuset. Utifrån den drygt hundra år gamla dokumentation som gjordes av arbetsplatsen kan du här se hur arbetet gick till.

Stadsmuseet i Stockholm

Location icon

Ryssgården