To main content
generic.category :Event

Skogen på Tekniska Museet

Utställningar
Location iconTekniska Museet // The National Museum of Science and Technology
Calendar icon13 Jun — 18 May 2026
press_ny_V0A6326-Förbättrad-NR.jpg
Photo: Anna Gerdén

Tekniskas nya upplevelseutställning "Skogen" är en plats för att uppleva, reflektera och bara vara. Samtidigt är det en tankeväckande berättelse som ställer frågor och ger perspektiv på hur vi ska få skogen att räcka till allt som vi vill ha den till.

All dates

DateTime
13 June
14 June
15 June

Tekniska Museet // The National Museum of Science and Technology

Location icon

Tekniska museet

Museivägen

Stockholm

Sweden