To main content
generic.category :Event

Susanne Walström - Black Lava Fairy Tale

Utställningar
Location iconGalleri Glas

Error iconThe event date has passed

Hästar på svart mark
Photo: Susanne Walström

I de isländska sagorna har hästarna mytologiska egenskaper. De springer över himlavalvet, snabbare än vinden, bär sina ryttare in och ut ur dödsriket. Sagan är starkt närvarande i Walströms bilder. Hästarna med sina färger, rörelser och uttryck, i samspel med det episka vildmarkslandskapets dova färgrikedom, där den svarta lavan är klangbotten, bildar en målerisk, arkaisk enhet, bortom tid och rum. För utställningen på Galleri Glas återvände Susanne Walström augusti 2023 till Island och hästarna.

Galleri Glas

Location icon

Nybrogatan 34

Stockholm

Sweden