To main content
generic.category :Event

Supermarket – Stockholm Independent Art Fair 2023

Location iconStadsgårdsterminalen

Error iconThe event date has passed

supermarket.jpg

Konstmässan Supermarket blåser nytt liv i Birka Cruises före detta terminalbyggnad i Slussen. I Stadsgårdsterminalens luftiga salar görs plats för ett lika ambitiöst som livfullt program av över 60 konstnärsdrivna utställningsrum, performancekonst, konstnärssamtal – och mer.

Stadsgårdsterminalen

Location icon

Stadsgårdsterminalen

Stadsgårdsleden