To main content
generic.category :Event

Växtvandring på Artipelag

Guidade turer
Location iconArtipelag

Error iconThe event date has passed

Växtpromenad-liten-topp.jpg

Upptäck en värld av vilda växter! Under vandringen får du tips om hur växterna, som finns i omgivningarna runt Artipelag, används. Du får kunskap om var och hur man får plocka, hur man identifierar vad som är ätligt och hur växterna tillagas bäst. Växtpromenaderna hålls av Lisen Sundgren. Lisen har hållit kurser om användningen av vilda och odlade växter i över 20 år och skrivit ett antal böcker i ämnet.

Artipelag

Location icon

Artipelagstigen 1