To main content
generic.category :Event

Hyper Human

Location iconThe National Museum of Science and Technology

Error iconThe event date has passed

Hyper Human
Vad händer när tekniken gör det möjligt att designa våra barn med geneditering? Var går gränsen mellan människa och maskin när vi kan förstärka och byta ut kroppsdelar? Vem har makten när vi låter artificiell intelligens ta beslut i avgörande livsval? Utforska dessa frågor och många fler i Tekniska museets nya utställning Hyper Human.

The National Museum of Science and Technology

Location icon

Museivägen 7