To main content
generic.category :Event

Filmvisning av Det sköna är svårt med Anders Wahlgren

Scen & film
Location iconSven-Harrys Konstmuseum

Error iconThe event date has passed

SHK Hill - Churberg 2.jpg

Regissören och författaren Anders Wahlgren introducerar filmen Det sköna är svårt, som sedan visas i Sven-Harrys Konstmuseums biograf. En film om konstnären Carl Fredrik Hill. Programmet varar ca 1,5 h. I utställningen Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg – mot ett nytt landskap lyfter Sven-Harrys Konstmuseum landskapets aktualitet. Programpunkten ingår i entrépriset. Ingen föranmälan.

Sven-Harrys Konstmuseum

Location icon

Eastmansvägen 10

Stockholm

Sweden