To main content
generic.category :Event

Moulding Nature – Discursive Struggles over the Environment

Location iconFärgfabriken

Error iconThe event date has passed

Texten "Moulding Nature – Discursive Struggles over the Environment" på en grön bakgrund.

Moulding Nature väcker frågor om vad som formar vår bild av naturen. I videoverk, collage, foto och installation åskådliggörs hur olika diskurser påverkar hur vi ser på naturen och människans roll i denna. Synsätt som ofta står i konflikt med varandra och konkurrerar om utrymmet, ibland till och med bekämpar varandra.

Färgfabriken

Location icon

Lövholmsbrinken 1

Stockholm

Sweden