To main content
generic.category :Event

Dröm och Verklighet

Utställningar
Location iconGus Gallery
Calendar icon15 Jun, 12:00 – 15:00
Samir Alj Fält.jpg
Photo: Jens Andersson

På teater, tv, museer, skolor och torg, både i Sverige och utomlands, har formgivaren Samir Alj Fält visat oss hur han som formgivare med samarbeten, ord och material arbetar för ett bättre samhälle. Hans projekt har successivt vidgat designbegreppet i Sverige och kommit att bli ett ledande narrativ inom området social design. I den här utställningen visas fyra objekt, alla med tydlig funktion, och som med sina individuella historier berättar om identitet, drömmar, utanförskap och känslor.

All dates

DateTime
15 June12:00 15:00

Gus Gallery

Location icon

Stora Skuggans Väg 10

Stockholm

Sweden