To main content
generic.category :Event

Vital Convergence av Lisann Grünewald

Utställningar
Location iconKroppens Hus

Error iconThe event date has passed

Två händer i orange handskar som håller medicinsk utrustning.
Photo: Lisann Grünewald

Lisann Grünewald är konstnär och läkarstudent. Med måleriet som medium fångar hon den biologiska världens skönhet och mystik och undersöker livets essens, i all dess oändliga variation och komplexitet.

Kroppens Hus

Location icon

Stadsgårdsterminalen

Stadsgårdsterminalen

Stockholm

Sweden