To main content
generic.category :Event

Trädvandring i Skulpturparken på Djurgården

Guidade turer

Error iconThe event date has passed

Penone_PRESS_249A3923-m.jpg
Photo: Örjan Furberg

Välkommen att lära dig mer om den biologiska mångfalden vid Prinsessan Estelles Skulpturpark i Rosendal på Djurgården. Vilka insekter och svampar är knutna till områdets olika trädslag och hur lever de? Vandringen leds av museets jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker. Under turen får ni bland annat uppleva områdets ekhagar, hassellundar, hällmarkstallskog, bokskog och alstrandskog. Vandringen passar alla intresserade! Ett samarrangemang med Prinsessan Estelles Kulturstiftelse,

Location icon

Skulpturparken

Djurgården